Menu
Jak poprawnie wstawić tabelę do pracy dyplomowej

Pisanie pracy dyplomowej wymaga stosowania całej palety środków edytorskich, przewidzianych w edytorze tekstów. Dzięki temu praca nabiera profesjonalnego charakteru i staje się bardziej przejrzysta i zrozumiała dla czytelnika. Dobra ocena pracy dyplomowej w pewnej części zależy od jakości jej edycji.

Prace dyplomowe wymagają niekiedy od autora zastosowania zbiorowych porównań lub rozróżnień. Zarówno do przedstawienia procesów analitycznych, jak syntetycznych niezbędna bywa tabela. Dzięki niej autor może w prosty sposób zestawić poszczególne dane. Tabele pozwalają na właściwe zestawienie i porównanie różnych informacji i pokazanie tego w sposób czytelny i uporządkowany.

Niestety w najnowszych edytorach tekstu Word wstawianie tabel, a zwłaszcza ich rysowanie przestało być intuicyjne. W menu należy wejść w zakładkę "Wstawianie" i odnaleźć opcję "Tabele". W tej pozycji znajdują się takie polecenia jak "Wstaw tabelę", "Rysuj tabelę", "Konwertuj tekst na tabelę", "Arkusz kalkulacyjny" oraz "Szybkie tabele". Dzięki temu możemy swobodnie wybierać operacje, które chcemy wykonać.

W zależności od potrzeb pracy dyplomowej możemy wstawić jakąkolwiek tabelę, wybierając liczbę kolumn i wierszy. Dopiero wtedy zaczynamy ją udoskonalać. Mamy również możliwość rysowania tabeli zgodnie z naszymi wyobrażeniami. W trakcie pracy nad określoną partią tekstu możemy ją konwertować do tabeli lub tabele przekonwertować na tekst.

W najnowszych edytorach tekstu możemy wybierać zaawansowane graficznie, gotowe szablony tabel. Możemy również przerabiać narysowane tabele w ramach gotowych tabel. Zanim będziemy mogli wybierać wśród szablonów musimy mieć opracowaną tabelę. Autorzy prac dyplomowych powinni pamiętać o konieczności właściwego nazywania i opisywania tabel oraz o sporządzaniu na końcu pracy ich wykazów.